"ХҮНЭЭ ДЭЭДЛЭН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИЖ, ХАМТЫН ХҮЧЭЭР СУМАА ХӨГЖҮҮЛЬЕ" 2021-2024 он