Цөөн үгээр

- шилэн данс - 2021-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөр2021-2024 үйл ажиллагааны хөтөлбөр - 5 жилийн үндсэн чиглэл

Санал, өргөдөл, гомдол Удирдлагад нэвтрэх

Шүүлтүүр: - Шүүх
2021-02-22 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-02-22 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-02-13 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-02-22 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-02-22 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
2021-02-13 Цахимаар
Хүлээж авсан
0: 0
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ