"Үйлдвэржилтийг нэмэгдүүлж, хамтын хүчээр сумаа хөгжүүлье" 2016-2020 он